កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាវាយតម្លៃ ក្រុងតាខ្មៅដឹកនាំដោយលោក ហួត រិទ្ធី នាថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
ថ្ងៃ​ ព្រហស្បតិ៍ ទី​ ២៥ មករា ២០១៨ | 537

ក្រុងតាខ្មៅ ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧: ក្រុមការងារអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត(គ.ជ.វ.ទ.) បានអនុវត្តនីតិវិធីវាយតម្លៃចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតថ្នាក់ជាតិលើកទី២ ដោយប្រតិភូ ដឹកនាំដោយ លោក ហ៊ួត រិទ្ធីប្រធាននាយកដ្ឋានសេវាគាំពារទីក្រុងស្អាត និងជំរុញការប្រឡងប្រណាំង បានចុះវាយតម្លៃបេក្ខភាពទីក្រុងតាខ្មៅ។

36.jpg (135 KB)

ការចុះវាយតម្លៃនេះអនុវត្តតាមនីតិវិធី រួមមានកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាវាយតម្លៃ ដោយមានការចូលរួមពី លោកជំទាវ ហ៊ុន កុសនី អភិបាលរងខេត្តកណ្តាល លោកអភិបាលក្រុង លោកអភិបាលរងក្រុង ប្រធាន និងតំណាងមន្ទីរ-អង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធរបស់ខេត្តកណ្តាល។

37.jpg (145 KB)

38.jpg (86 KB)

39.jpg (167 KB)

40.jpg (137 KB)

41.jpg (143 KB)

42.jpg (139 KB)

ឯកសារភ្ជាប់ (១)
គ្មានទិន្នន័យ
ព័ត៌មានស្រដៀង