ក្រសួងទេសចរណ៍ សហការជាមួយយុវជនខេត្តកោះកុង បានធ្វេីសកម្មភាពសម្អាត និងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹង ក្រោមយុទ្ធនាការ កម្ពុជាស្អាត នៅតាមស្តង់ពិព័ណ៌ និងដងវិថីសំខាន់ៗ នៅក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទ នាឱកាសពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី ៧ ក្នុងខេត្តកោះកុង ( ថ្ងៃទី១៤-១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨)
ថ្ងៃ​ ព្រហស្បតិ៍ ទី​ ២៧ ធ្វូ ២០១៨ | 266

photo_2018-12-27_09-58-25.jpg (119 KB)

photo_2018-12-27_09-58-46.jpg (216 KB)

photo_2018-12-27_09-58-51.jpg (220 KB)

photo_2018-12-27_09-58-56.jpg (198 KB)

photo_2018-12-27_09-59-01.jpg (200 KB)

photo_2018-12-27_09-59-05.jpg (211 KB)

photo_2018-12-27_09-59-12.jpg (257 KB)

 

 

ឯកសារភ្ជាប់ (១)
គ្មានទិន្នន័យ
ព័ត៌មានស្រដៀង