មន្ទីរបរិស្ថាន សហការជាមួយមន្ទីរទេសចរណ៍ ដឹកនាំប្អូនៗនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងចំនួន៦១នាក់ ធ្វើយុទ្ធនាការសំអាតអនាម័យរើសសំរាមតាមបណ្តោយឆ្នេរកែប
ថ្ងៃ​ ច័ន្ទ ទី​ ០៦ សីហា ២០១៨ | 572

kep (5).jpg (108 KB)

ខេត្តកែបៈព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨
មន្ទីរបរិស្ថាន សហការជាមួយមន្ទីរទេសចរណ៍ ដឹកនាំប្អូនៗនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងចំនួន៦១នាក់ ធ្វើយុទ្ធនាការសំអាតអនាម័យរើសសំរាមតាមបណ្តោយឆ្នេរកែប។ "បរិស្ថានផ្តើមចេញពីអ្នក
kep (1).jpg (128 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

ឯកសារភ្ជាប់ (១)
ឯកសារ ១ (ទំហំ: 102.10 KB | ទាញយក: 110)
ព័ត៌មានស្រដៀង