កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ធនាគារឯកទេសអ៊ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
ថ្ងៃ​ សៅរ៍ ទី​ ២៩ មិថុនា ២០១៩ | 2527

កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ធនាគារឯកទេសអ៊ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានរៀបចំកម្មវិធីសម្អាត និងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងទីក្រុងនៃខេត្តចំនួន ៦ផ្សេងៗគ្នា ដូចជាភ្នំពេញ ព្រះសីហនុ កំពង់ចាម បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ តាកែវ និងខេត្តសៀមរាបដែលមានសាខារបស់ខ្លួន។ អរគុណចំពោះការចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារទីក្រុងស្អាតជាប្រចាំ  (ប្រភពរូបភាព៖ ធនាគារឯកទេសអ៊ីអន  (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី)

008.png (1.04 MB)

006.png (1.11 MB)

005.png (932 KB)

004.png (1.09 MB)

003.png (945 KB)

002.png (1.12 MB)

0001.png (1.07 MB)

ឯកសារភ្ជាប់ (១)
គ្មានទិន្នន័យ
ព័ត៌មានស្រដៀង