លោក ជៀប សំអាត អភិបាលរងស្រុកអូររាំងឪ បានដឹកនាំយុវជនស្រុក យុវជនឃុំ និងសិស្សនុសិស្សុចំនួន១៧៣នាក់
ថ្ងៃ​ អង្គារ ទី​ ២៣ មេសា ២០១៩ | 413

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩
លោក ជៀប សំអាត អភិបាលរងស្រុកអូររាំងឪ បានដឹកនាំយុវជនស្រុក យុវជនឃុំ និងសិស្សនុសិស្សុចំនួន១៧៣នាក់(យុវជនឃុំ១៩ សិស្ស១៥៤នាក់) ដើម្បីចុះសំអាតបរិស្ថានក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យហេង សំរិនចក និងតាមដងផ្លូវ។
ជាកិច្ចចាប់ផ្តើម លោក ជៀប សំអាត បានលើកទឹកចិត្តដល់យុវជន និងសិស្សនុសិស្សទាំងអស់ត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយ និងអនុវត្តន៍ជាប្រចាំ ក្នុងការសំអាតបរិស្ថាន ការទុកដាក់កាកសំណល់ផ្សេងៗ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាប្រចាំ។
បន្ទាប់ពីផ្តាំផ្ញើរួចហើយ យុវជន និងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានចុះសំអាតបរិស្ថាន បានយ៉ាងស្អាតគួជាទីពេញចិត្ត។

2019-04-23 09.55.09.jpg (234 KB)

2019-04-23 09.54.53.jpg (92 KB)

2019-04-23 09.54.46.jpg (195 KB)

2019-04-23 09.58.29.jpg (147 KB)

ឯកសារភ្ជាប់ (១)
គ្មានទិន្នន័យ
ព័ត៌មានស្រដៀង